© Flyvetossen.dk
 

Alcione:

3motores italiensk torpedobomber fra WW II. Oprindelig konstrueret som civilt passagerfly. Med en spændvidde på 228.5cm. og en forventet flyvevægt på 7.7kg. opgivet af producent.
Efter producentens anvisning skal der 3 stk. 2takt 7.5ccm. methanolmotorer i modellen. Jeg mener det er lige i underkanten, så jeg sætter 2 stk. OS 46 MAX èn til hver vinge og 1 stk. en SK 50A i næsen.

Så er alle tegninger nærlæst og flyet er blevet bygget flere gange i tankerne. Alle de laserskåret dele er blever nummereret efter tegningerne. Ribber og spanter til krop og delvinger er frigjort og renset for vedhæftningsrester.

Krop og delvinger samlet uden lim. Der skal streges op på byggebordet, så alt bliver helt ret og i vinkel.

Modellen er nu rettet/vinklet op og fikseret til byggebordet. Sammenlimningen er i gang, der limes i etaper, alle limninger sker parvis over for hinanden, for at undgå trækninger.

Haleplan, finner og sideror er klar til pålimning af balsabeklædning.

De to færdige sidebeklædninger pålimes, men kun underkanten i første omgang. Når limen er fuldt ophærdet limes resten af beklædningen.
I mellemtiden limes højderorene sammen.

Der gøres klar til at færdiglime sidebeklædningerne.

Jeg måtte demontere vingehalvdelene for at sætte sidebeklædningerne på, det var godt jeg ikke havde limet dem.

Sådan, nu skal det bare hærde.

Et kig til haleplan med højderor og servoforbindelsen til siderorene.

Begge delsider er nu pålimet.

Begge vingehalvdele er færdiglimet. Nu kommer turen til motordomene.

Kunne ikke lige lade være med at prøvesamle flyet, nu da motordomene, med indbygget hovedhjul, er blevet færdige.
Spisestuebordet måtte lige i brug, da mit byggerum lige er en tand for lille til så store modeller.

Nu er modellen så langt at jeg kan begynde at lime beplankning på kroppen og tyndt krydsfinèr på vinger, balsaplader på finner, haleplan og alle rorene.

Nærbilled af motordom og hovedhjul i vingen.

Der blev også lige til et billede af hele halepartiet.

Beplankningen, med 2x10mm. balsalister, af kroppen er i gang.

Nærbillede af beplankningen, den opmærksomme seer vil nok bemærke at midterpartiet er èt stykke.
Det er godtnok ikke lige efter tegningen og byggevejledningen, men det sparer en hel del arbejde, tillige med at der spares en hel del slibearbejde når beplankningen skal efterbearbejdes med sandpapir.

Tju-hej hvor det bare går derudad med beplankningen af kroppen.

Kroppen set fra undersiden.

Også her har jeg brugt et helt balsapladestykke midt på.

Området foran/bag bombekaster er færdigslebet.

Ja ja, det kører bare. Kroppen er nu færdigplanket, det var godt nok lidt af et arbejde.Så er det delvingerne på kroppen der står for tur, det bliver lidt lettere, de skal "bare lige" have nogle heldækkende tynde krydsfinerplader, men motorgondolerne skal beplankes.

Jeg havde ellers sat byggeriet på standby for denne vinter, men det blev alligevel til lidt trænusseri med haleplan, finner og diverse ror agterude.

Højderorene er desværre blevet lidt for lange,det ses tydeligt på billedet, på trods af at de er lavet efter anvisningerne, det er lidt ærgeligt.

Haleplanet er blevet tilpasset i vingesadlen.

Så kom der lidt gang i byggeriet igen. Opdagede lige at jeg havde lavet en bommert. Spanterne på undersiden af motordomen måtte jeg skære fri fra limen, ellers kunne jeg ikke komme til at lime krydsfineren på undersiden af vingen.

Så blev beklædning og underdelen til motordomen pålimet.

Prøvede lige at montere det ene hovedhjul.

De første spæde skridt til beplankning af motordomene er taget.

Nærbillede af undersiden.

Medens limen i de første lister af beplankningen hærder, så blev finnerne limet på haleplanet.

Nærbillede af halen.

Det skrider planmæssig fremad med beplankningen af motordomene.

Overside set forfra, det går ikke så stærkt, der er en masse tilskæring af de enkelte strimler.

Overside set bagfra.

Jeg lader både over underside følges ad, så er der ikke ret meget ventetid medens limen hærder

Undersiden af domene, der er lidt mere tilskæringsarbejde på grund af stellet til hovedlandingshjulene.

Nærbillede af underside af domen.

Begge motordomene er nu næsten færdig beplanket på undersiden.

Her et lidt bedre billede.

Her ses sammenskæringerne i agterenden af domen noget tydeligere .

Så nåede jeg omgangen rundt på begge motordome.

Næsten klar til en omgang glas, skal lige spartles lidt og finslibes.

Nærbillede af hjulbrønd i motordomen, desværre er der ikke plads til optrækkeligt understel for brændstoftanken.

Tegningen af siderors forbindelsen ser fin ud, men der mangler at anskueliggøre hvordan man får halehjulet styrbart.

Efter at byggeriet har ligget stille i lang tid pga. halehjulet, fandt jeg pludselig løsningen. Jeg skar gevin i en hjulring

Som passede til medfølgende messing bøsning, som fik et hul passende til bolten i hjulringen .

Så bolten uhindret kunne gå igennem messing bøsningen.

Rortrækket blev samlet.

Så kom turen til fastgørelse af haleplanet incl. siderorene. Afstands klodser blev indlimet i lejet til haleplanet

En 4 mm. krydsfiner blev limet på undersiden af midterstykket på haleplanet som ekstra forstærkning og styr for en islagsmøtrik. Der blev monteret en bolt til forbindelsens siderors træk.

Indlimet forstærkning til fastgørelse af haleplanet.

Nærbillede af forstærkninger og div. styr til siderors forbindelsen.

Haleplan monteret og akslen til halehjulet ses stikke igennem islagsmøtrikken.

Servoarmen til siderors trækket er påsat og haleplanet fastskruet.

Mit hjemmegjorte vippetøj monteret og bolten spændes ind på akslen til halehjulet.

Og det virker rigtig godt.

Rorforbindelsen gemmes af en lem.

Et lille fif til rorhorn fastgørelser.
Bor et 10 mm. hul i roret hvor rorhornakslen skal sidde, lim en 10 mm. rundstok i, som der i forvejen er boret et hul igennem som passer til rorhornakslen og slib rundstokken lige med overfladen på roret. Derved undgår man at deformere roret når det spændes fast.

Til toppen af siden.

Tilbage til projekt